خودروهای خودران

خودروهای خودران

 تسلا هر روز بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود، این شرکت تیراژ و تعداد مدل‌های برقی خود را نیز افزایش می‌دهد و با حجم بیشتری آن‌ها را به فروش می‌رساند. این امر در ارزش بازار این شرکت و افزایش درخورتوجه نسبت به سایر خودروسازان منعکس می‌شود. هم‌اکنون ارزش بازار تسلابه ۶۳.۱۸ میلیارد دلار رسیده است، درحالی‌که ارزش بازار دایملر تنها به ۶۱.۲۷ میلیارد دلار می‌رسد.  انتظار می‌رود تسلا به‌عنوان یک شرکت تکنولوژیکی و بزرگ‌ترین تولیدکننده‌ی خودروهای تمام برقی، در آینده رشد چشم‌گیری داشته باشد که ارزش سهام آن را در بازار بالا می‌برد. به همین دلیل است که از دیدگاه بازار، تسلا می‌تواند ارزشمندتر از فورد، دایملر یا حتی بی‌ام‌و باشد.

هسته اصلی اکثریت هیتر های الکتریکی ، سیم های مقاومت دار کروم نیکل هستند . که از ترکیب چند فلز که مهمترین انها نیکل Ni و کروم Cr هستند تشکیل شده است . میزان زیاد بودن یکی از این دو فلز مقاومت ان را تغییر میدهد .

هسته اصلی اکثریت هیتر های الکتریکی ، سیم های مقاومت دار کروم نیکل هستند . که از ترکیب چند فلز که مهمترین انها نیکل Ni و کروم Cr هستند تشکیل شده است . میزان زیاد بودن یکی از این دو فلز مقاومت ان را تغییر میدهد .

هسته اصلی اکثریت هیتر های الکتریکی ، سیم های مقاومت دار کروم نیکل هستند . که از ترکیب چند فلز که مهمترین انها نیکل Ni و کروم Cr هستند تشکیل شده است . میزان زیاد بودن یکی از این دو فلز مقاومت ان را تغییر میدهد .

هسته اصلی اکثریت هیتر های الکتریکی ، سیم های مقاومت دار کروم نیکل هستند . که از ترکیب چند فلز که مهمترین انها نیکل Ni و کروم Cr هستند تشکیل شده است . میزان زیاد بودن یکی از این دو فلز مقاومت ان را تغییر میدهد .

هسته اصلی اکثریت هیتر های الکتریکی ، سیم های مقاومت دار کروم نیکل هستند . که از ترکیب چند فلز که مهمترین انها نیکل Ni و کروم Cr هستند تشکیل شده است . میزان زیاد بودن یکی از این دو فلز مقاومت ان را تغییر میدهد .

هسته اصلی اکثریت هیتر های الکتریکی ، سیم های مقاومت دار کروم نیکل هستند . که از ترکیب چند فلز که مهمترین انها نیکل Ni و کروم Cr هستند تشکیل شده است . میزان زیاد بودن یکی از این دو فلز مقاومت ان را تغییر میدهد .