مجله علمی پژوهشی

مجله علمی پژوهشی

نشریه مهندسی  برق و الکترونیک ایران  فصل نامه علمی پژوهشی است که در آن مقالاتی پذیرفته و چاپ خواهند شد که حاصل پژوهش‌های اصیل و حاوی نتایج نو در زمینه‌های گوناگون مهندسی برق از جمله الکترونیک، قدرت، کنترل، کامپیوتر، مخابرات و مهندسی پزشکی باشند. از کلیه محققانی که برای این مجله مقاله تهیه می‌کنند درخواست می‌شود که به سایت www.jiaeee.comمراجعه نمایند. مقالات جهت پذیرش باید علاوه بر تایید توسط داوران قبلا در هیچ نشریه، کتاب و یا رسانه گروهی دیگری ارائه نشده باشند. فرمت مقالات در وب سایت مجله موجود می‌باشد.

 

مجوز اعطای درجه علمی پژوهشی:

 طی نامه شماره 3/2910/6 مورخ 16/1/83

 

از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

شاپا:   ISSN 1735-7152

چاپ: انتشارات انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران

 

صاحب امتیاز: پروفسور حسن غفوری فرد

مدیر مسئول: مهندس مسعود حجت

 

سردبیر: پروفسور گئورگ قره پتیان

مدیر اجرایی: مهندس سید علیرضا خاتمی

مسئول دبیرخانه: خانم زهرا حق‌شنو