به منظور تحقق‌  بخشی از وظایف انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران مندرج در اساسنامه مصوب انجمن و نیز کمک به سازمانهای متولی ارتباطات و فناوری اطلاعات در اجرای بخشی از تکالیف در زمینه توسعه  فناوری اطلاعات در کشور، کمیته تخصصی  فناوری اطلاعات و ارتباطات ، با تصویب هیئت مدیره انجمن تشکیل گردیده است. وظایف این کمیته  می تواند در راستای توسعه و بهبود زیرساخت حاکمیت فناوری اطلاعات باشد که از آن جمله  پیاده سازی استانداردهای فناوری اطلاعات در جهت چابک سازی سازمانها، کاهش هزینه ها، رتبه بندی شرکتها و محصولات و خدمات فناوری اطلاعات در جهت رقابت پذیری می باشد که در نهایت رضایتمندی دولت و جامعه، را در پی خواهد داشت.

وظایف کمیته

 1. برگزاری دوره های تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت توانمند­سازی دانش آموختگان دانشگاه برای ورود به بازار کار و ایجاد شرکتهای دانش بنیان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
 2. ایجاد ارتباط با پژوهشکده های دانشگاهی مرتبط،  جهت طراحی، شناسایی و اجرای سیستمهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمانهای دولتی و شرکتهای وابسته
 3. تدوین دستورالعملها، قوانین و مقررات در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اساس استانداردهای جهانی و کشوری و برنامه­های توسعه­ای کشور و نیاز روز جامعه و ارائه به نهادهای قانونی جهت تایید، ابلاغ و اجرا.
 4. تشکیل کمیته ممیزی و ارزیابی کیفی محصولات فناوری اطلاعات شرکتها در جهت ارتقاء و رقابت پذیری
 5.  رتبه بندی شرکتها و محصولات و خدمات فناوری اطلاعات
 6.  کمک به یکسان سازی خدمات و کیفیت  سیستمهای اطلاعاتی و ارتباطی در کشور
 7.  انجام طرح‌های پژوهشی بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای در زمینه صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات گرایش‌های وابسته به آنها در جهت صادرات محصولات این صنعت.
 8.  هدایت طرح‌های پژوهشی دانشجویی و دانشگاهی در راستای نیازهای فناوری جامعه تا پایان مرحله نیمه‌صنعتی و صنعتی.
 9.  بررسی و شناسایی و کمک به رفع نیازهای تحقیقاتی بخش‌های تولیدی، خدماتی و اجرایی در زمینه  فناوری اطلاعات و ارتباطات.
 10.  تولید علم، ترویج، اشاعه، مدیریت و هدایت علمی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات.
 11.   ایجاد ارتباط فعال و سازنده با سایر مؤسسات مرتبط و  اتاق­های بازرگانی، صنعت ، معدن و تجارت در داخل و خارج از کشور در چارچوب مقررات و ضوابط جهت توسعه صادرات محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات.
 12.    بهره‌گیری از آخرین نتایج تحقیقات و پیشرفت‌های علمی در کلیه مراحل پژوهشی در جهت توسعه اهداف کمیته
 13.   انتشار کتب و نشریات علمی و تحقیقاتی مرتبط و محتوای مجازی و پورتالها و درگاههای اطلاع رسانی
 14. عضویت در مجامع علمی داخلی و بین المللی و دریافت نمایندگی و یا اعطاء نمایندگی با تایید هیئت مدیره انجمن