• نشانی دبيرخانه دائمی: تهران - ميدان فاطمی - خيابان فلسطين شمالی - پايين تر از ساختمان قديم وزارت نيرو - پلاک 39 - ساختمان 55 - طبقه دوم
  • تلفن : 88904158 - 88895159
  • فاکس : 88904158 - 88895159
  • ایمیل : info@iaeee.net
  • وب سایت : www.iaeee.net
about