دراوایل سال ۱۳۶۸ ودرجریان برگزاری چهارمین کنفرانس بین المللی برق فکر برگزاری کنفرانس مستقلی درخصوص شبکه های توزیع نیروی برق توسط زنده یاد اقای دکترقدرت الله حیدری مطرح وبه اقای مهندس محمد ملاکی مدیر عامل وقت شرکت توانیرپیشنهاد گردیدکه بعد ازموافقت ایشان مقرر گردید دبیرخانه کنفرانس بین المللی برق که در ان موقع با مسئولیت زنده یاد اقای دکتر قدرت الله حیدری اداره میگردید نسبت به اجرایی نمودن ان برنامه ریزی لازم را انجام دهند.

پس از تصویب برگزاری این کنفرانس طی نامه هایی از دست اندرکاران شرکت های برق نسبتش به چگونگی و محل برگزاری کنفرانس نظرخواهی شد ودر اوایل سال ۱۳۶۹ این نتیجه حاصل شد که کنفرانسی تحت عنوان کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق در اردیبهشت ۱۳۷۰ در ایران برگزار گردد که پس از مذاکرات انجام شده بین مرحوم دکترقدرت الله حیدری و اقای مهندس حسین لوائی و دکتر فریبرز موجی مقرر شهرستان بندرانزلی به عنوان محل برگزاری اولین کنفرانس انتخاب گردید.

خوشیختانه اولین کنفرانس با استقبال بسیارخوب کارشناسان و مسئولین شرکت های برق قرار گرفت و حضور یک گروه ۸۰۰ نفری در این کنفرانس مایه ی دلگرمی و تشویق مسئولین اجرایی دبیرخانه کنفرانس بین المللی برق گردید تا با تجارب مفیدی که از برگزاری اولین کنفرانس حاصل شد دومین کنفرانس را برنامه ریزی نمایند کنفرانس دوم تا پنجم نیزبا یک برنامه منسجم در استان های اصفهان .فارس .هرمزگان و خراسان برگزار و مقرر شد ششمین در اردیبهشت ماه ۱۳۷۵ در شهرستان بابلسر استان مازندران برگزارگردد.

اما در شرایطی که کلیه اقدامات لازم جهت اجرای این کنفرانس انجام شده بود یک هفته قبل از برگزاری ان اجرای این کنفرانس به اینده نامعلومی موکول شد ماه ها بعد از توقف برگزاری ششمین کنفرانس شبکه های نیرو مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس همزمان با برگزاری دوازدهمین کنفرانس بین المللی برق در سالن های جداگانه ای ارائه گردید .

از سال ۱۳۷۵ تا سال ۱۳۸۱ برگزاری این کنفرانس متوقف گردید اما زنده یاد دکتر قدرت الله حیدری پایه گذار این کنفرانس موضوع برگزاری مجدد ان را در بهمن ماه سال ۱۳۷۹ در یکی ار جلسات هیئت مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران مطرح نمود و بر مبنای این پیشنهاد مقرر گردید کنفرانس شبکه های توزیع نیرو با همان سبک گذشته و با مدیریت ایشان که دبیر و عضو هیئت مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران نیز بوده اند ، فعالیت خود را از سر گیرد.

مرحوم دکتر حیدری پس از انجام مطالعات و بررسی های لازم پیشنهاد خود را در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۰ به هیئت مدیره انجمن ارائه داده اند. در این پیشنهاد آقایان مهندس احمد شکوری و مهندس احمد فریدون درافشان رئیس و دبیر انجمن مهندسین شاخه تهران به عنوان مسئولین کنفرانس انتخاب شده اند. خوشبختانه بعد از ۶ سال وقفه ، هفتمین کنفرانس با حضور بیش از ۱۰۰۰ نفر در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۱ در سالن کنفرانس پژوهشگاه نیرو برگزار گردید و از آن سال به بعد این کنفرانس با یک برنامه منسجم هر ساله در تهران و شهرستان های مختلف کشور برگزار می گردد ضمن اینکه در تمام این مدت زنده یاد دکتر قدرت اله حیدری هماهنگی این کنفرانس ها را به عهده داشته اند که در ادامه به محل و زمان برگزاری ۲۱ کنفرانس گذشته و اسامی مسئولین کلیدی کنفرانس ها اشاره میگردد.

۱- اولین کنفرانس شبکه های توزیع نیرو با مسئولیت شرکت برق منطقه ای گیلان – در اول و دوم تیرماه سال ۱۳۷۰ در بندر انزلی استان گیلان برگزار گردید. آقایان مهندس حسین لوائی و دکتر فریبرز موجبی مقرر به عنوان رئیس و دبیر این کنفرانس همکاری داشته اند. زنده یاد آقای قدرت اله حیدری دبیر وقت کنفرانس بین المللی برق مسئولیت هماهنگی کنفرانس و کمیته علمی کنفرانس را عهده دار بودند.

۲- دومین کنفرانس شبکه های توزیع نیرو با مسئولیت شرکت برق منطقه ای اصفهان – در ۲۸ و ۲۹ اردیبهشت ماه سال ۱۳۷۱ در شهر اصفهان برگزار گردید. آقایان مهندس منصور شهیدی و مهندس عبدالرحیم ایزدی به عنوان رئیس و دبیر این کنفرانس همکاری داشته اند و مرحوم دکتر قدرت اله حیدری دبیر کنفرانس بین المللی برق مسئول هماهنگی فعالیت های کنفرانس بودند.

۳- سومین کنفرانس شبکه های توزیع نیرو  با مسئولیت شرکت برق منطقه ای فارس – در ۲۱ و ۲۲ اردیبهشت ماه سال ۱۳۷۲ در شهر شیراز برگزار گردید. آقایان مهندس محمود جنتیان و مهندس محمد عظیمی به عنوان رئیس و دبیر این کنفرانس همکاری داشته اند ، ضمنا آقای مهندس محمد حسن صحرائیان دبیر هیئت علمی کنفرانس بوده اند. مسئولیت هماهنگی کنفرانس به عهده زنده یاد دکتر قدرت اله حیدری بوده است.

۴- چهارمین کنفرانس شبکه های توزیع نیرو  با مسئولیت شرکت برق منطقه ای هرمزگان – در ۲۷ و ۲۸ فروردین ماه سال ۱۳۷۳ در شهر بندرعباس برگزار گردید. آقای مهندس منصور یاوری به عنوان رئیس کنفرانس و آقای مهندس جلیل صحرا گرد و گروهی از مدیران شرکت عهده دار سایر وظایف این کنفرانس بوده اند.

مسئولیت کمیته علمی و هماهنگی کنفرانس به عهده دبیر وقت کنفرانس بین المللی برق (زنده یاد دکتر قدرت اله حیدری) بوده است.

۵- پنجمین کنفرانس شبکه های توزیع نیرو  با مسئولیت شرکت برق منطقه ای خراسان - در ۳ و ۴ خرداد ماه سال ۱۳۷۴ در شهر مقدس مشهد برگزار گردید. آقایان مهندس حسین عبدالخالق زاده ، مهندس محمد علی معلمی و مهندس خسرو ارجمند مسئولین اصلی این کنفرانس بوده اند. وظیفه هماهنگی علمی این کنفرانس به عهده مرحوم دکتر حیدری بوده است.

۶- ششمین کنفرانس شبکه های توزیع نیرو  با مسئولیت شرکت برق منطقه ای مازندران – قرار بوده در ۱۹ و ۲۰ اردیبهشت ماه سال ۱۳۷۵ در شهر بابلسر برگزار گردید که چهار روز قبل از برگزاری به دلایل نامشخص برگزاری آن متوقف و یک و نیم سال بعد مقالات این کنفرانس در یکی از نشست های کنفرانس بین المللی برق ارائه گردید. آقای مهندس محمد بهزاد و مهندس حسین محمدیان و مهندس ولی اله یعقوبی به عنوان رئیس و دبیر این کنفرانس همکاری داشته اند ضمنا هماهنگی علمی به عهده ی زنده یاد زنده یاد دکتر قدرت الله حیدری بوده.درسال ۱۳۷۵ کنفرانس توزریع نیرو عملا منحل گردید در سال ۱۳۸۰ مجددا پس از ۵سال وقفه در برگزاری کنفرانس زنده یاد دکتر قدرت الله حیدری ضمن نظر خواهی از مدیران و مسئولین شرکتهای توزیع نیرو و کسب علاقه مندی انها جهت تداوم برگزاری این کنفرانس با هکاری هیئت مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران نسبت به سازماندهی مجدد ان به شرح زیر اقدام نمود .

۷- هفتمین کنفرانس شبکه های توزیع نیرو به مسئولیت انجمن مهندسین برق و الکترونیک-شاخه ی تهران در ۳۰و ۳۱ اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۱ در شهر تهران برگزار گردید اقایان مهندس احمد شکوری راد(رئیس شاخه انجمن تهران )به عنوان رئیس کنفرانس و مهندس احمد فریدون درافشان به عنوان دبیر این کنفرانس همکاری داشته اند ضمنا مسئولیت هماهنگی این کنفرانس به عهده ی مرحوم دکتر حیدری بوده است دبیرخانه این کنفرانس در محل شرکت قدس نیرو مستقر گردید.

۸- هشتمین کنفرانس شبکه های توزیع نیرو با مسئولیت انجمن مهندسین برق و الکترونیک –شاخه ی تهران در ۳۰و۳۱ اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۲ در شهر تهران برگزار گردید اقایان مهندس محمود جنتیان و مهندس همایون حائری به عنوان رئیس و دبیر این کنفرانس همکاری داشته اند و هماهنگی این کنفرانس در شرکت برق منطقه ای تهران مستقر گردید.

۹- نهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیرو برای اولین بار با همکاری مشترک صنعت و دانشگاه وانجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران- شاخه ی زنجان در ۹و۱۰ اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۳ در شهر زنجان برگزارگردید . اقایان دکتر حسین عسکریان (رئیس دانشگاه) به عنوان رئیس کنفرانس و مهندس علی اصغر امجدی (رئیس شاخه انجمن) به عنوان رئیس کمیته برگزار کننده کنفرانس انجام وظیفه نمودند ضمن اینکه گروهی دیگر ازمدیران صنعت و استادان دانشگاه ازجمله اقایان مهندس اسکندری مهندس اله مرادی و دکتر کاظمی سایر وظایف اصلی کنفرانس را انجام داده اند.ضمنا دبیر خانه ی اجرایی و علمی کنفرانس در شرکت برق منطقه ای زنجان و دانشگاه زنجان مستقر گردید.نمایندگی هیئت مدیره انجمن ومسئولیت هماهنگی این کنفرانس به عهده زنده یاد دکتر قدرت االه حیدری بوده است.

۱۰- دهمین کنفرانس با همکاری مشترک انجمن مهندسین برق و الکترونیک-شاخه اذربایجان ودانشگاه تبریز در ۱۴و۱۵ اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۴-در شهر تبریز برگزار گردید.مسئولین اصلی این کنفرانس اقایان مهندس میرفتاح قره باغ .دکتر سید حسین حسینی و مهندس غلامحسین مهدی پور بودند وزنده یاد دکترقدرت الله حیدری مسئولیت هماهنگی کنفرانس را دارا بودند.

۱۱- یازدهمین کنفرانس در ۱۲و ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۸۵ در محمود اباد مازندران –برگزار گردیدافراد کلیدی این کنفرانس اقایان مهندس امجدی .مهندس عباسعلی عنایتی و مهندس سید زمان حسینی و مهندس ولی الله یعقوبی بودند وهماهنگی کنفرانس به عهده زنده یاد دکتر قدرت الله حیدری بود.

۱۲- دوازدهمین کنفرانس در ۲۲و۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۸۶ در تهران- سالن کنفرانس پژوهشگاه نیرو برگزار گردید.افراد کلیدی: مهندس هاشمی و مهندس بهادری بودند و مرحوم دکتر حیدری به عنوان نماینده ی هیئت مدیره انجمن مسئولیت هماهنگی این کنفرانس رو به عهده داشتند.

۱۳- سیزدهمین کنفرانس در ۱۱ و ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ در زیبا کنار گیلان برگزارگردید.افراد کلیدی این کنفرانس اقایان مهندس ازادگان و مهندس بلبل ابادی بودندو از طرف انجمن زنده یاد دکتر حیدری وظیفه هماهنگی را به عهده داشتند.

۱۴- چهاردهمین کنفرانس در ۱۶ و ۱۷ اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۸ در کرمان- برگزار گردید افراد کلیدی این کنفرانس اقایان مهندس منصور شجاعی و دکتر رشیدی بودند و هماهنگی فعایت های کنفرانس به عهده زنده یاد دکتر حیدری بود.

۱۵- پازدهمین کنفرانس در ۱۴ و ۱۵ اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹ در نهران –پزوهشگاه نیرو برگزار گردید افراد کلیدی این کنفرانس زنده یاد دکتر حیدری و اقایان مهندس هاشمی و مهندس بهادری بودند.

۱۶- شازدهمین کنفرانس- این کنفرانس در ۳۰و ۳۱ فروردین ماه سال ۱۳۹۰- در بندر عباس برگزار گردید .افراد کلیدی این کنفرانس اقایان مهندس محمد صادق وجدانی و مهندس فرشیدملک حسینی. مرحوم دکتر حیدری و دکتر حسین عسکریان بودند.۰

۱۷- هفدهمین کنفرانس- این کنفرانس در ۱۲ و۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ در تهران- برگزار شد. افراد کلیدی این کنفرانس زنده یاد دکتر حیدری و اقایان مهندس بهادری و دکترعسگریان بودند.

۱۸- هجدهمین کنفرانس – این کنفرانس در اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ در کرمانشاه برگزار شد. مسئولین این کنفرانس مرحودم دکتر حیدری و آقای مهندس مرادی مجد بودند.

۱۹- نوزدهمین کنفرانس – این کنفرانس در ۱۶ و ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ در تهران و در محل پژوهشگاه نیرو برگزار شد.

۲۰- بیستمین کنفراس –این کنفرانس در ۸ و ۹ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ در زاهدان برگزار شد. افراد کلیدی این کنفرانس زنده یاد دکتر حیدری ، مهندس بهاردی ، مهندس هاشمی و دکتر عسکریان بودند.

۲۱- بیست و یکمین کنفرانس – این کنفراس در ۷ و ۸ اردیبهشت سال ۱۳۹۵ در کرج برگزار شد ، افراد کلیدی این کنفرانس آقایان خدایی و اسکندری بودند.

۲۲- بیست و دومین کنفرانس – این کنفرانس در ۳۰ و ۳۱ فروردین ماه سال ۱۳۹۶ در سمنان برگزار شد ، رئیس اجرایی این کنفرانس آقای مهندس سید محمد موسوی زاده بودند.

۲۳- بیست و سومین کنفرانس – این کنفرانس در ۱۹ و ۲۰ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ در تهران برگزار  شد ، رئیس اجرایی این کنفرانس جناب آقای مهندس حسن شاکری بودند.

24- بیست و چهارمین کنفرانس – این کنفرانس در ۴ و ۵ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ در لرستان برگزار خواهد شد ، رئیس اجرایی این کنفرانس جناب آقای مهندس ابراهیم شریفی پور می باشد.